O psychotraumatologiiPsychotraumatologia to jedna z najszybciej rozwijających się, w ostatnim czasie, dziedzin psychologii.

Psychotraumatolog to odpowiednio przygotowany psycholog do pomocy osobom, które doświadczyły traumy.

Trauma to doświadczenie, w którym osoba przeżyła lub była świadkiem zdarzenia, zdarzeń związanych ze śmiercią lub realnym zagrożeniem życia, bądź integralności cielesnej.

Jest wiele typologii traumy, najczęstsze to trauma :

przez duże „T”- zdarzenie, które prowadzi do śmierci lub zagraża fizycznej integralności własnej lub bliskich osób ( wypadek komunikacyjny, kataklizm, gwałt, napaść

Przez małe „t”- trauma relacyjna, rozwojowa, czy wczesnodziecięca dotyczy złych doświadczeń od osób trzecich, w okresie rozwoju : np. chłód emocjonalny, przemoc wobec dziecka lub osoby mu bliskiej, zaniedbywanie, alkoholizm opiekuna;  w pracy : długotrwały mobbing, przemoc . Tego typu urazy mogą wywołać poważne skutki w przyszłości.

Oto częste objawy traumy

 • trudności z koncentracją uwagi,
 • “dziury w pamięci” – w szczególności w odniesieniu do traumatycznych wydarzeń,
 • brak pamięci pewnych aspektów traumatycznego wydarzenia,
 • “flashbacki”, które powodują, że masz poczucie ponownego przeżywania wypadku,
 • postrzeganie przyszłości przez pryzmat traumy,
 • obsesyjne myślenie o wypadku
 • poczucie dezorientacji lub fragmentacji,
 • poczucie, że ktoś może kontrolować moje myśli,
 • wszystko wydaje się obciążające lub przerastające możliwości
 • poczucie bezradności, bezsilności,
 • poczucie braku kontroli, lęk, niepokój
 • poczucie bycia zamrożonym, sparaliżowanym,
 • powtarzające się sny związane z traumą,budzenie się z  lękiem
 • skrajne zmiany nastroju,
 • wybuchy gniewu lub wściekłości,
 • przesadna ostrożność,czujność
 • lęk przed byciem obserwowanym lub śledzonym,
 • częste wpadanie w reakcję przestrachu,
 • poczucie przytłoczenia,
 • chęć ucieczki lub fantazje na ten temat,
 • poczucie odcięcia, zagubienia, nieobecności,
 • ataki paniki
 • samokrytyka lub obwinianie samego siebie,
 • niezdolność do radzenia sobie z normalnym stresem,
 • małe lub brak poczucia możliwości wyboru,
 • brak zainteresowań w życiu,
 • nadmierne zamartwianie się,
 • obawa, że zdarzy się niebezpieczna sytuacja,
 • niekontrolowane wybuchy gniewu,
 • chęć krzywdzenia siebie lub innych,
 • lęk przed byciem samemu,
 • lęk przed opuszczeniem domu lub znajomego terenu,
 • brak poczucia, że istnieje jakaś przyszłość,
 • drażliwość, przesadzone reakcje
 • niezdolność do kontroli emocji – zalanie emocjami
 • myśli samobójcze.
 • zaburzony rytm snu – zarówno bezsenność jak też nadmierna senność
 •  chroniczne zmęczenie, wyczerpanie
 • nadmiar energii (nadpobudliwość),
 • niezdolność do czucia ciężaru ciała, poczucie bycia na zewnątrz siebie,
 • poczucie fizycznej ciężkości, tego że ciało jest słabe
 • chroniczny ból,
 • zawroty głowy,
 • nadwrażliwość na dźwięki lub światło,
 •  szybki lub nieregularny rytm serca,kołatanie
 • odrętwienie, znieczulenie uczuć i zmysłów,
 • kłopoty z żołądkiem, nudności, napięcia,
 • zmiany ciepłoty ciała – chłód lub fale gorąca,
 • unikanie bodźców uruchamiających lub skojarzeń z wydarzeniem, np. lęk przed jazdą po autostradzie,
 • obsesyjne wracanie do wydarzenia, ciągłe opowiadanie o nim,
 • rozregulowane nawyki żywieniowe- objadanie się, unikanie jedzenia
 • nadmierna czujność lub bycie „w pogotowiu”,
 • kompulsywne, wielokrotne sprawdzanie wszystkiego,
 • odreagowywanie, rzucanie przedmiotami, krzyczenie,
 • apatia, brak energii do życia,
 • ogólny lęk w sytuacjach społecznych podobnych do traumy lub złość na innych, np. przekonanie, że wszyscy kierowcy jeżdżą niebezpiecznie,
 • alienacja, przekonanie, że nikt mnie nie rozumie,
 • lęk przed przebywaniem z innymi,,
 • trudności w nawiązywaniu kontaktu z innymi, w poczuciu bliskości z innymi
 • płaczliwość lub niezdolność do płaczu,
 • izolacja społeczna

Jeśli rozpoznajesz u siebie  objawy traumy , umów się na konsultacje, a ja postaram się ci pomóc.

TEL . 578 278 388