O psychoterapiiZ psychoterapii może skorzystać każdy, kto czuje taką potrzebę.
Psychoterapia pomaga w odzyskaniu równowagi nie tylko psychicznej, ale i somatycznej, cielesnej.

(Psychoterapia po ludzku, stowarzyszenie INTRA)

 

W psychoterapii indywidualnej czas i uwaga terapeuty są skoncentrowane na nas, jest on stale uważny na nasze przemyślenie, emocje, potrzeby, dzięki czemu mamy poczucie, że w czasie sesji terapeutycznej jesteśmy zauważeni i ważni dla terapeuty. Nie musimy się obawiać, że zabraknie dla nas czasu.

(Psychoterapia po ludzku, stowarzyszenie INTRA)

Psychoterapia par. Najważniejszym warunkiem pracy nad relacją w związku jest gotowość obojga partnerów do uczestnictwa w terapii i podjęcia wysiłku w kierunku pozytywnej zmiany. Szczególnie istotnym elementem terapii związku jest neutralność terapeuty, który ma obowiązek pozostać bezstronnym wobec konfliktu pary, nie stawać po niczyjej stronie, nie godzić się na zmienianie tylko jednego partnera na zlecenie drugiego.

(Psychoterapia po ludzku, stowarzyszenie INTRA)

Terapia rodzin jest ofertą polecaną szczególnie w sytuacjach problemów wychowawczych lub zdrowotnych dzieci i nastolatków. Ponieważ młodzi ludzie sprawiający kłopoty lub cierpiący z powodu własnych problemów ( anoreksja, bulimia, depresja, ADHD, zaburzenia zachowania, schizofrenia, uzależnienie, itd.) nie są niezależni jak dorośli, najlepsze efekty w pomaganiu im samym osiąga się przy pełnym zaangażowaniu rodziny.

(Psychoterapia po ludzku, stowarzyszenie INTRA)

Interwencja kryzysowa. Takie wsparcie kierowane jest głównie do osób czy rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

(…) niektóre zdarzenia przerastają nasze możliwości poradzenia sobie z nimi w pojedynkę lub też podejmowane próby rozwiązania problemu okazały się nieskuteczne.

Celem interwencji kryzysowej jest przede wszystkim przywrócenie podstawowego poczucia bezpieczeństwa osoby oraz odzyskania przez nią umiejętności radzenia sobie z tym, co ją spotkało poprzez wykorzystanie tkwiących w niej zasobów.

(Psychoterapia po ludzku, stowarzyszenie INTRA)